Momskalkylator och räkneexempel

Här kan du enkelt räkna ut vad momsen blir oavsett om du vill lägga på moms eller dra av den, samt vad du behöver tänka på kring moms som företagare.
Enkel fakturering med fakturan.nu

Räkna ut moms

Momskalkylator

Räkna ut försäljningspriset inklusive och exklusive moms eller "baklängesmoms" med vår momskalkylator. Genom att skriva in priset antingen inklusive eller exklusive moms och ange en momssats får du fram momsbeloppet.

Du kan även läsa mer om hur du själv lägger till moms på din försäljning eller räknar ut momsen baklänges lite längre ner på denna sida.

Momsuträkning

När du ska sälja dina produkter och tjänster behöver du som företagare tänka på vad priset på försäljningen är både exklusive och inklusive moms. Vid försäljning av varor till företag redovisas främst priset utan moms då företagen redogör för momsen i sin momsdeklaration. Du kan läsa mer om detta i stycket om in- och utgående moms som du hittar lite längre ner på denna sida.

Om du däremot säljer produkter och tjänster till privatpersoner ska priset redovisas inklusive moms och därför är det bra att vet hur du räknar ut momsen.

Lägg på moms

Hur räknar man ut moms utan en momskalkylator? När du ska lägga på moms multiplicerar du priset utan moms med förändringsfaktorn 1,25, 1,12 eller 1,06 beroende på vilken momssats som försäljningen har. När du multiplicerar försäljningspriser med förändringsfaktorn blir summan priset inklusive moms.

Om momssatsen är: Blir förändringsfaktorn:
25% 1,25
12% 1,12
6% 1,06

Så här kan du beräkna moms - ett räkneexempel:

Pris exklusive moms: 200 kr
Momssats: 25%
200 x 1,25 = 250 kr
Moms på försäljningen: 250 - 200 = 50 kr

Formel: Pris inklusive moms = Pris exklusive moms x Förändringsfaktorn

Räkna bort momsen

Momsen är ofta inräknad i priset på de varor och tjänster som köps in. Som företagare kan det därför vara bra att veta hur du kan räkna på moms baklänges – ibland kallad baklängesmoms – för att få fram momsbeloppet av totalpriset som du betalat.

I tabellen nedan kan du se vilka procentsatser som du kan använda för att räkna bort momsen.Tabellen inkluderar även förändringsfaktorn baklänges vilket gör det möjligt att multiplicera priser med en faktor för att direkt få ut priset exklusive moms.

Om momssatsen är: Blir avdraget av moms baklänges: Förändringsfaktor baklänges:
25% 20,00% 0,8 = 1/1,25
12% 10,71% ~ 0,89 = 1/1,12
6% 5,66% ~ 0,94 = 1/1,06

Hur räknar man bort moms?

Så här kan du beräkna moms baklänges - med två räkneexempel:

Uträkning med faktor baklänges - för att få ut priset exklusive moms:
399 x 0,8 = 319,20 kr

Formel: Pris exklusive moms = Pris inklusive moms x Förändringsfaktor baklänges

Uträkning med momssats - för att få ut momsbeloppet:
Pris inklusive moms: 399 kr
Momssats: 25%
399 x 0,2 = 79,80 kr

Formel: Moms = Pris inklusive moms x Avdrag för moms baklänges

Ingående moms & utgående moms

Som företagare behöver du hålla reda på både din in- och utgående moms. Din ingående moms består av dina utgifter för moms på varor du köper in. Utgående moms består av företagets moms på försäljningen.

Uppgifterna redovisas i en momsdeklaration till Skatteverket där du kommer att se mellanskillnaden mellan summan av momsen på din försäljningen samt momsen på dina inköp. Om du har sålt med mer moms än momsen på det som du köpt in för kommer du att behöva betala in moms till Skatteverket. Om det är tvärtom kommer du att få tillbaka pengar för momsen.

Omvänd moms

Omvänd skattskyldighet, omvänd moms eller omvänd skattskyldighet är en textrad/uppgift som måste anges på fakturan i vissa specifika fall när du som momsregistrerad köpare ska redovisa momsen iställer för säljaren.

Exempel på fall där omvänd skattskyldighet gäller är:

  • Vid köp av särskilt angivna byggtjänster inom byggsektorn.
  • Vid köp av investeringsguld eller guldmaterial i vissa fall.
  • Vid köp av utsläppsrätter.
  • Vid köp av el, gas, värme eller kyla från ett utländskt företag som antingen konsument eller skattskyldig återförsäljare.
  • Vid internationell handel av varor eller tjänster där säljaren begärt att inte vara skattskyldig för omsättningen i Sverige.

Om uppgifter om omvänd skattskyldighet inte är angivet på en faktura som du mottagit, men det handlar om en försäljning som tillämpar det, måste du själv räkna ut och redovisa momsen. Du kan då använda vår momskalkylator eller våra räkneexempel för att få fram beloppet som ska redovisas.

För fullständig information om vilka fall som tillämpar omvänd skattskyldighet kan du besöka Skatteverkets hemsida.

Omvänd moms inom byggsektorn

En av de branscher som använder omvänd moms är byggsektorn. Omvänd moms ska användas om du som företag säljer byggtjänster till ett annat företag inom branschen.

Om du exempelvis utför ett arbete som underkonsult för ett annat byggföretag är det din uppdragsgivare som säljer en tjänst till slutkunden. Därför är det uppdragsgivaren som ska inkludera moms på fakturan till slutkunden. Detta innebär att du som säljare inte deklarerar momsen för de tjänster som du utför, utan det är istället köparen av tjänsten som redovisar och betalar in momsen.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer är ett nummer som alla företagare får av Skatteverket och ska enligt mervärdesskattelagen anges på dina fakturor och kvitton. Momsregistreringsnumret kallas även för momsnummer, momsnr eller momsregnr samt i internationella sammanhang för VAT-nummer.

Vad är mitt momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnumret inleds med den svenska landskoden SE och avslutas alltid med 01. Eftersom varken bindestreck eller mellanrum ska förekomma är svenska momsregistreringsnummer alltid 14 tecken långt: SE[organisationsnummer/personnummer]01.

För aktiebolag och andra juridiska personer baseras momsregistreringsnumret på organisationsnumret medans du som är enskild näringsidkare / driver enskild firma använder ditt personnummer.

Om du exempelvis har ett företag med organisationsnumret: 999999-9999 blir momsregistreringsnumret SE999999999901.

Alla länder inom EU har samma format på sina momsregistreringsnummer. Numret är 14 tecken långt och inleds med landskoden för företagets säte. Resterande 12 tecken i momsregistreringsnumret kan vara antingen siffror eller siffror blandat med bokstäver.

VAT-nummer

Moms kan översättas till sales tax eller value added tax på engelska vilket förkortas till VAT. Därför översätts momsregistreringsnummer till VAT-nummer.

Internationella momsregler

Det finns internationella lagar och regler som gäller när man köper och säljer varor inom EU. Som säljare ska du exempelvis inte ta ut moms när du exporterar varor till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land utan det är köparen som ska redovisa momsen. Vid internationell försäljning ska du därför märka upp din faktura med texten “omvänd skattskyldighet” vilket du kan läsa mer om i stycket ovan gällande omvänd moms.

Du kan hitta mer information om handel med andra länder på Skatteverkets hemsida.

Mer information om moms

På skatteverket.se och verksamt.se kan du läsa mer om moms och hitta guider som exempelvis förklarar hur du deklarerar moms. Vi har samlat några nyttiga länkar som du hittar nedan.

Skatteverket

Läs mer om moms på skatteverket.se
Läs mer om omvänd skattskyldighet
Läs mer om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Verksamt

Läs mer om moms på verksamt.se

Fakturera i ett klick!

Vad är moms?

Moms är en mervärdesskatt som företagare lägger på försäljningspriset när vi säljer varor och tjänster. Benämningen mervärdesskatt hänvisar till förädlingsprocessen, det vill säga det ökade värdet ditt företag tillför en vara eller tjänst. Därför betalar du moms på de varor och tjänster som du köper in och lägger på moms på det som du säljer.

Momssatser

Det finns tre momssatser som läggs på de varor och tjänster som säljs inom Sverige. Momsen ska alltid redovisas på dina fakturor och kvitton i kronor och procent.

Standardnivån för moms är 25% och de två reducerade skattesatserna är 12% och 6%. Exempel på tjänster och varor som har en momssats på 12% är livsmedel, restaurangverksamhet och hotell/camping. Varor och tjänster med 6% momssats är exempelvis tidningar, böcker samt vissa kultur- och idrottsevenemang.

För mer information om olika momssatser och vilken som gäller inom din bransch kan du besöka Skatteverkets hemsida.

 
Fakturamall clean
Fakturamall foxy
Fakturamall urban
Alltid 3 fakturor i månaden gratis
Förenkla din fakturering redan idag. Du är igång på ett par minuter.